Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Extra informatie


Op de website: www.cyberpoli.nl vind je meer specifieke informatie over chronische inflammatoire darmziekten (IBD) en coeliakie. Verder is de cyberpoli een interactieve ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.


Je kunt op de cyberpoli:

* anoniem een vraag stellen aan een specialist, huisarts, longconsulent, diëtist, orthopedagoog of andere behandelaar

* anoniem een vraag stellen aan ervaringsdeskundigen

* ervaringen uitwisselen of gewoon gezellig met andere kinderen chatten

* je kennis over je ziekte vergroten of verdiepen

* inzicht krijgen in je eigen welbevinden


Ook kinderartsen MDL uit het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis werken mee aan de CyberPoli.