Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Kinder MDL-ZorgIn de regio Zuidwest-Nederland werken kinderartsen met specialisatie Maag-Darm-Leverziekten (kinderarts MDL) uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en adolescenten met darmziekten. Samen spannen zij zich in om kwalitatief uitstekende en doelmatige 'kinder MDL-zorg' in deze regio te bieden en om de kwaliteit van zorg nóg verder toe te laten nemen. Elk ziekenhuis levert onder eigen 'vlag' MDL-zorg voor kinderen binnen dit samenwerkingsverband. Hoe ze dit doen, leest u op deze website. Ik ben patiënt / ouder / verzorger Ik ben een professional

Deelnemende ziekenhuizen