Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Over ons


In de regio Zuidwest-Nederland werken kinderartsen Maag-Darm-Lever uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en adolescenten met darmziekten. Samen spannen zij zich in om kwalitatief uitstekende en doelmatige 'kinder MDL-zorg' in deze regio te bieden en om de kwaliteit van zorg nóg verder toe te laten nemen. Door samen te werken kan meer betekend worden voor de patiënten. De kinderartsen MDL kennen elkaar erg goed. Eén keer per zes weken is er een gezamenlijk telefonisch overleg waarin patiënten besproken worden en getoetst. Samen wordt bekeken wat de juiste behandeling is en in welk ziekenhuis deze het beste kan plaatsvinden; in het academisch centrum of in een ziekenhuis in de regio. Op deze manier kan snel geschakeld worden en daardoor is de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plek. Met name wanneer sprake is van Inflammtory Bowel Diseases (IBD) bij een kind of adolescent is dit belangrijk. Het zijn chronische darmontstekingen waarvan de ziekteactiviteit wisselt en zich niet laat voorspellen. De aandoening kan wel goed onderdrukt worden bij juiste behandeling.

Door het gezamenlijk overleg kunnen perifere kinderartsen MDL laagdrempelig lastige situaties overleggen en kunnen de academische artsen goed meedenken in de juiste behandelkeuze. 


Er is door de kinderartsen MDL binnen deze samenwerking aan verschillende elementen gewerkt om de kwaliteit en doelmatigheid van MDL-zorg aan kinderen en adolescenten te verbeteren.                                                                                                                                                                                            
De beste zorg op de juiste plek

Verwijscriteria

De kinderartsen-MDL hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van verwijscriteria voor zorg die in het academisch centrum plaats moet vinden en zorg die in een niet-academisch centrum door een kinderarts kan plaatsvinden. Op basis hiervan wordt beoordeeld in welk ziekenhuis diagnostiek, behandeling en controlebezoeken het beste plaats kunnen vinden.


MDL-zorg voor kinderen en adolescenten door kinderartsen-MDL

Aandoeningen zoals IBD bij kinderen en adolescenten kennen  vaak een ander, heftiger beloop dan bij volwassenen. Daarnaast is het belangrijk om bij de diagnostiek en behandeling rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. Om die reden willen de artsen voorkómen dat endoscopie en behandeling bij kinderen en adolescenten plaatsvindt door MDL artsen voor volwassenen.

Het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kinderen en adolescenten met IBD
Multidisciplinair spreekuur voor IBD-patiënten

Er is een multi-disciplinair spreekuur voor IBD-patiënten ingericht. Door het invoeren van geprotocolleerde zorg en de aanwezigheid van een kinder-IBD verpleegkundige, psycholoog of dietist voor alle IBD-patiënten te garanderen is de kwaliteit van zorg echt verbeterd.


Gezamenlijke patiënten bespreking voor IBD-zorg

De artsen zien een meerwaarde om naast de al bestaande algemene wekelijkse patiëntenbespreking een gezamenlijke patiëntenbespreking te realiseren specifiek voor de zorg voor IBD-patiënten. Tijdens deze patiëntenbespreking wordt aandacht besteed aan de diagnose, behandelopties, verwijsindicatie en de mogelijkheid patiënten te includeren in onderzoek. Door patiënten met (mogelijk) IBD vroegtijdig gezamenlijk te bespreken kan door benutting van beschikbare expertise en kennis het juiste behandelplan snel worden ingezet.
Adolescenten met IBD                                              

De overstap naar zorg voor volwassenen is in de praktijk vaak een grote verandering zowel de jongere als zijn/ haar ouders of verzorgers. Daarom worden jongeren rond hun 16e verwezen naar het IBD transitiespreekuur ook wel “de luchtbrug” genoemd. Het IBD transitiespreekuur is een samenwerking tussen de kinderarts MDL en de MDL arts voor volwassenen. Dit spreekuur is gericht op het ondersteunen van jongeren en hun ouders/verzorgers tijdens het ontwikkelingsproces waarin de jongere groeit naar het zelfstandig omgaan met zijn/haar ziekte.

Inzichtelijk maken van vraag en aanbod van kinder MDL-zorg
De verwachting is dat de MDL zorg bij kinderen de komende tijd toe zal nemen; enerzijds door de ontwikkelingen in dit vakgebied, anderzijds door mogelijke verplaatsing van MDL zorg van de MDL-arts naar kinderarts-MDL. Door het jaarlijks uitvoeren van een regionale capaciteitsanalyse wordt inzichtelijk gemaakt of vraag- en aanbod van zorg voldoende op elkaar zijn afgestemd en patiënten snel behandeld kunnen worden.