Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Professional


In de regio Zuidwest-Nederland werken kinderartsen Maag-Darm-Lever (MDL) uit verschillende ziekenhuizen met elkaar samen rondom de zorg aan kinderen en adolescenten met MDL gerelateerde problematiek. Samen spannen zij zich in om kwalitatief uitstekende en doelmatige 'kinder MDL-zorg' in deze regio te bieden en om de kwaliteit van zorg nóg verder toe te laten nemen. Elk ziekenhuis levert onder eigen 'vlag' MDL-zorg voor kinderen binnen dit samenwerkingsverband. Hoe aan dit samenwerkingsverband vorm wordt gegeven, leest u op deze website. Daarnaast kunt u op deze website informatie vinden over de ziekenhuizen binnen het samenwerkingsverband Kinder-MDL Zuidwest-Nederland en de verwijsmogelijkheden.