Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

MDL-Zorg voor kinderen


Aandoeningen, zoals IBD bij kinderen en adolescenten, kennen vaak een ander, heftiger beloop dan bij volwassenen. Ook is het belangrijk om bij de diagnostiek en behandeling rekening te houden met de leeftijd van de kinderen. Om die reden is bij verdenking op een MDL aandoening bij een kind verwijzing naar een algemeen kinderarts of kinderarts MDL aangewezen.


Op de pagina "verwijzing" is weergeven via welke route kinderen met verdenking MDL problematiek verwezen kunnen worden.