Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Verwijzing


Een verwijzing van de huisarts is altijd noodzakelijk voordat een patiënt terecht kan in één van de ziekenhuizen die deelnemen aan het netwerk voor Kinder MDL-zorg. Verwijzing naar het ziekenhuis gaat via de gebruikelijke weg, via Zorgdomein of polikliniek kindergeneeskunde van het desbetreffende ziekenhuis. De kinderartsen MDL doen hun uiterste best de patiënt goed en tijdig te helpen bij diens zorgvraag. De verwijzend arts wordt tijdig geïnformeerd over de bevindingen en voorgestelde behandeling en de resultaten daarvan.


De zorg voor kinderen met MDL problemen is in het geval van een complexe zorgvraag veelal organistieoverstijgend. De complexiteit van de zorg vraagt om goede afstemming en samenwerking binnen en tussen organisaties op basis van de in richtlijnen beschreven laatste stand van de wetenschappelijke evidentie gecombineerd met ervaringen en kennis van kinderartsen MDL. De kinderartsen MDL van het samenwerkingsverband Kinder MDL Zuidwest Nederland hebben met de grootste zorgvuldigheid verwijscriteria in een schema weergeven. De criteria zijn uitsluitend bedoeld  als leidraad voor verwijzing voor behandelend kinderartsen (MDL) en huisartsen. Bij twijfel dient altijd overleg plaats te vinden, om die reden kunnen er dan ook geen rechten worden ontleend aan het schema.


Klik hieronder voor een PDF-versie van het verwijsschema Kinder MDL Zuidwest Nederland.Verwijsschema openen