Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Patiënt en/of ouder(s)/ verzorger(s)


Alle kinderen hebben recht op de beste zorg. Daar spannen de kinderartsen in het "netwerk Kinder-MDL Zuidwest Nederland" zich voor in. De kinder-MDL dokters uit de verschillende ziekenhuizen werken in dit netwerk met elkaar samen rondom zorg voor kinderen met klachten of ziekte van maag, darm en/ of lever. De dokters kennen elkaar heel goed. Als dat nodig is bellen de dokters met elkaar en worden kinderen met een moeilijke zorgvraag besproken. Samen wordt gekeken wat de beste behandeling is en in welk ziekenhuis de behandeling gegeven kan worden.