Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Eerste bezoek


Als de huisarts je verwijst naar de kinderarts MDL ziet deze je eerst een keer op de polikliniek om je klachten in kaart te brengen. Een verwijzing van de huisarts is altijd noodzakelijk voordat een patiënt terecht kan in één van de ziekenhuizen.