Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Behandeling


Afhankelijk van jouw klachten en/of uitslagen van het aanvullend onderzoek kan de kinderarts MDL adviseren een behandeling te starten. Dit gaat altijd in overleg met jou en je ouder(s) en of verzorger(s).