Patiënt Professional Over ons Folders Afspraak maken

Contactgegevens


Voor meer informatie over het samenwerkingsverband voor Kinder-MDL zorg Zuidwest-Nederland kan contact worden opgenomen met het projectbureau van de Stichting BeterKeten, tel 010-7043174. Zie ook www.beterketen.nl. Dit projectbureau heeft ondersteund  bij het realiseren van de samenwerkingsambities. Dit nummer is niet geschikt om zorginhoudelijke vragen te stellen. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met één van de ziekenhuizen in het samenwerkingsverband, zie hiervoor de pagina "partners van het samenwerkingsverband".